Zakken uitstorten

Het uitstorten van zakken is meestal een zware activiteit. Deze zakken wegen al snel om en bij de 25kg. Om deze uit te storten dienen uw operatoren deze zakken veelal hoog te tillen. Dit is zeer belastend voor de rug en voor de schouders en leidt op termijn tot een verhoogde ziekteverzuim. Door de ergonomische oplossingen van Logitrans aan te wenden kan het uitstorten van zakken ergonomisch verlopen. Door het gebruiksgemak dragen onze oplossingen ook bij aan de efficiëntie en productiviteit tijdens het uitgieten van zakken.