Ontwikkeling van automatische stapelhulp

19 december 2018 in Innovatie
Ontwikkeling van automatische stapelhulp

Logitrans Belgium ontwikkelde, samen met moederbedrijf ATS nv, een automatische stapelhulp voor Westlandia.

Westlandia is een maatwerkbedrijf en professionele toeleverancier in diverse domeinen van de industrie en dienstensector. Als vzw zijn zij eveneens een belangrijke schakel in de sociale economie.
De vereniging heeft tot doel alles te doen wat nodig is of nuttig is om de integratie te bevorderen van personen met een handicap. Dit via het aanbieden van duurzame tewerkstelling op maat.

Deze automatische stapelhulp is een prototype machine, op maat ontwikkeld voor Westlandia, en kadert in de TTI-proeftuinen. TTI is een Europees gefinancierd project dat technologie inzet op de werkvloer van maatwerkbedrijven en haar klanten in functie van werkbaar werk. De proeftuinen zetten technologische innovaties in zodat ze hun positie als betrouwbare toeleverancier voor de maakindustrie kracht bij zetten. Hierbij staat een nauwe samenwerking met kennisinstellingen en private ondernemingen centraal.

Bij de ontwikkeling van deze automatische stapelhulp waren Logitrans en ATS Groep nauwe partner van Westlandia. Ergonomie en technologie staan hier voorop.

Deze stapelhulp helpt de medewerker op eenvoudige wijze om een juist stapelpatroon van dozen op een pallet te stapelen en stuurt automatisch laag per laag de pallet naar de meest ergonomische werkhoogte.

Op deze manier kunnen mensen langer het werk van stapelen van zwaardere dozen (>5kg) een ganse dag volhouden en dit hun ganse leven.

Neem hier contact op met Logitrans voor meer informatie.